Myślenicki Klub Fantastyki
Rok założenia 1993
Regulamin Fantastycznych Ferii
Regulamin organizowanej przez nas imprezy
REGULAMIN IMPREZY
FANTASTYCZNE FERIE”
 
 1. Wpisanie się na listę obecności jest równoznaczne z akceptują poniższy regulamin.
 2. Uczestnicy imprezy obowiązani są do zachowania kultury i porządku na terenie imprezy.
 3. Uczestnicy imprezy obowiązani są do stosowania się do próśb i poleceń organizatorów i obsługi.
 4. Zabrania się wnoszenia na teren imprezy napojów alkoholowych oraz ich spożywania. Osoby próbujące wnieść napoje alkoholowe nie zostaną wpuszczone, a osoby spożywające alkohol na terenie imprezy zostaną z niej natychmiast usunięte przez organizatorów.
 5. Gry i książki będą udostępniane tylko w zamian za legitymacje szkolną, bądź inny dokument ze zdjęciem.
 6. Uczestnicy proszeni są o nie spożywanie jedzenia oraz picia w czasie gry i czytania.
 7. Wszelkie szkody (uszkodzenie gier, książek, sali, et.) wynikłe z winy uczestnika, pokrywa osoba z której winy szkoda została wyrządzona.
 8. W razie jakichkolwiek problemów i nieporozumień głos decydujący mają organizatorzy
 
Ważne informacje:
 
 • Wstęp na „Fantastyczne Ferie” jest DARMOWY, wymagane jest jedynie posiadanie legitymacji lub innego dowodu ze zdjęciem
 • Uczestnicy proszeni są o wpisywanie się na listę obecności znajdującą się w organizatorów
 • Identyfikator jest ważny przez całą imprezę i uprawnia do zniżki w pizzerii Ines
Sponsorzy i partnerzy