Myślenicki Klub Fantastyki
Rok założenia 1993
INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW
Informacje, które każdy uczestnik Mikonu znać powinien
MIKON
 • Konwent przeznaczony jest dla młodzieży w wieku gimnazjalnym i licealnym oraz dla dorosłych. Zaczyna się w piątek około godziny 14.00 a kończy się w niedzielę około 12.00
 • Mikon jest konwentem pod gołym niebem, dlatego osoby wybierające się na niego proszone są o zabranie ze sobą namiotów. MKF dysponuje na polanie niewielką ilością miejsc noclegowych w namiotach typu NS.
 • Na polanie nie ma prądu ani bieżącej wody. 10 minut od polany znajduje się źródełko z wodą pitną (osoby które będą chciały myć się przy źródełku proszone są o zachowanie przy nim porządku i czystości)
REPLIKI ASG NA MIKONIE
 • Podczas trwania imprezy zezwala się na noszenie zabezpieczonych replik ASG bez baterii i z opróżnionymi magazynkami.
 • Baterię podpiąć można tylko na potrzeby pokazu lub prelekcji.
 • Każde strzelanie (pokaz, strzelnica) przy użyciu kulek musi być wcześniej zgłoszone organizatorom. Zostanie wówczas przygotowane specjalne miejsce.
OGNISKA NA MIKONIE
 • Na polanie wyznaczone są trzy miejsca do palenia ognisk (nie licząc miejsca na kociołek)
 • Przy każdym ognisku musi znajdować się 5 litrowy bukłak pełen wody
 • Zabronione jest rozpalanie nowych ognisk bez zgody organizatorów. W przypadku udzielenia zgody na rozpalenie dodatkowego ogniska obowiązkiem obsługi jest odpowiednie jego zabezpieczenie
NIEPEŁNOLETNI NA MIKONIE
 • Osoby poniżej 18 roku życia mogą brać udział w imprezie tylko pod warunkiem dostarczenia pisemnej zgody rodzica / opiekuna.
 • Brak zgody na nocleg na polanie powinien zostać zaznaczony (dopisany) na pisemnej zgodzie, której tekst umieszczony jest poniżej:
Zgoda na uczestnictwo osoby nieletniej

Wyrażam zgodę na udział mojego syna / córki ............................................................ w konwencie MIKON 2010 i biorę na siebie pełna odpowiedzialność za jego obecność na terenie imprezy.

................................................................
czytelny podpis i numer telefonu

OD ORGANIZATORÓW
Uprzejmie prosimy o podanie numery kontaktowego w celu potwierdzenia zgody na uczestnictwo.
Informacje na temat imprezy znaleźć można na plakatach oraz na stronie internetowej www.mkf.rpg.pl
W razie pytań prosimy kontaktować się z numerem 506060691 – Piotr Leśniak, lub poprzez maila – myslenickiklubfantastyki@gmail.com
 • Uwagi „OD ORGANIZATORÓW” znajdujące się pod tekstem właściwym zgody są jej częścią.
 • Niekompletne zgody (bez numeru telefonu kontaktowego do rodziców, bez adnotacji OD ORGANIZATORÓW, niepodpisane) nie będą uwzględniane.
ALKOHOL NA MIKONIE
 • Zezwala się (w granicach przyzwoitości) osobom pełnoletnim na spożycie alkoholu na terenie imprezy
 • Osoby w widocznym stanie upojenia alkoholowego zostaną NATYCHMIAST USUNIĘTE Z TERENU IMPREZY BEZ ZWROTU KOSZTÓW. OSOBY NIEPEŁNOLETNIE ZOSTANĄ SPROWADZONE NA PARKING POD KOŚCIOŁEM, GDZIE CZEKAĆ BĘDĄ NA POINFORMOWANYCH TELEFONICZNIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW.
Sponsorzy i partnerzy